Uudised

Belgia sai uue, 130 kg kaaluva, terviseministri

Pinterest LinkedIn Tumblr

Märkimisväärseim on asjaolu, et 52-aastane naisterahvas teenis enne poliitikukarjääri 25 aastat elatist perearstina. See teeb temast paberil kahtlemata kõige pädevama inimese valitsuses määratud ametikohal teenima, kuid reaalses elus ei ole paberid ja kvalifikatsioonid alati parimad tegurid tähtsate otsuste langetamiseks.

Vaadates suuremat pilti, ei saa matta võimalust, et uue terviseministri suure kehakaalu põhjus võib olla meditsiiniline, sest teatud tervisekonditsioonid võivad seda põhjustada. Sellele viitavat infot ei ole aga meedias ilmunud, mistõttu on tõenäolisem, et tegemist on toitumis- ja elustiilivalikute tõttu aastate jooksul kuhjunud tulemiga.

Saadaval oleva info põhjal on Raudse Tervise hinnangul tegemist pädeva, edasi pürgiva ning rahva huvide eest seisva ministriga, mida kinnitab tema suur populaarsus elanikkonna hulgas. Kuigi oleme arvamusel, et inimese välimus peegeldab tema tõekspidamisi toidu- ja elustiilivalikute osas, hoiame omalt poolt uuele terviseministrile pöialt ning loodame, et ta säilitab avatud ja innovaatilise mõtlemise võitluses belglaste tervise- ja kehakaaluprobleemidega.