Uudised

Uuring: koeraomanikud elavad kauem, eriti infarkti ja insuldi üleelanud

Pinterest LinkedIn Tumblr

Eelmisel nädalal avaldatud laiaulatuslik meta-analüüs vaatles ja võttis kokku 1950. kuni 2019. aastal läbiviidud 10 teadusuuringu tulemused, milles jälgiti kokku üle 3,8 miljonit inimest.

10 uuringust 9 vaatles kõiki suremuse põhjuseid koeraomanike ja mittekoeraomanike seas ning 4 vaatles eraldi südameveresoonkonna haigustega seotud suremust nende seas, kel oli neljajalgne sõber ja kel mitte.

Meta-analüüs leidis, et koeraomanikel oli:

  • 24% madalam kõigi suremuse põhjuste risk
  • 65% madalam suremuse risk peale infarkti üleelamist
  • 31% madalam suremuse risk südameveresoonkonnaga seotud põhjuste tõttu

Koeraomanike pikem oodatav eluiga ning madalam suremus ja seetõttu madalam vererõhk ning parem kolesterooliprofiil on suure tõenäosusega seotud kõrgema füüsilise aktiivsusega

Eelmisel nädalal avaldati ka rootsi residentide seas teostatud uuring, mis vaatles 2001. kuni 2012. aastal infarkti või insuldi üleelanud 40-85 aastaseid inimesi. Uuringu tulemuste saamiseks kasutati ligi 182000 inimese andmeid.

Uuring leidis:

  • Koeraomanike, kes elasid üksi, suremusrisk oli peale infarkti üleelamist 33% väiksem kui mittekoeraomanike seas ja 15% nende seas, kes partneri või lapsega koos elasid.
  • Koeraomanike, kes elasid üksi, suremusrisk oli peale insuldi üleelamist 27% väiksem kui mittekoeraomanike seas ja 12% nende seas, kes partneri või lapsega koos elasid.

Koeraomanike väiksem suremusrisk ja pikem eluiga on suure tõenäosusega seotud ka vähesema üksilduse ja depressiooniga, mida kahanemist varasemad uuringud koeraomanike seas on näidanud.